ทัวร์ระนอง อาบน้ำแร่ร้อน เกาะสน เกาะสอง พม่า ดำน้ำเกาะกำ เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน พักเกาะพยาม

PDF พิมพ์ อีเมล

  รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์ระนอง เกาะพยาม พม่า เกาะสอง เกาะค้างคาว
 วันแรก กรุงเทพฯ - ระนอง
 20.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 
 วันที่ 2 เที่ยวระนอง ซิตี้ทัวร์ระนอง – เกาะสน – เกาะสอง ประเทศพม่า
06.30
08.30

รับท่านจาก บขส.ระนอง นำท่านเข้าที่พัก พธู รีสอร์ท ระนอง หรือเทียบเท่า บริการอาหาร (1)   
รับท่านจากที่พัก  นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเมืองระนอง แวะไหว้พระวัดหงาว ทำบุญ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้อาหารปลา  หลังจากนั้นนำท่านถ่ายภาพภูเขาหญ้าเป็นที่ระลึก แวะอาบน้ำแร่ร้อนบ่อพรรั้ง น้ำแร่ธรรมชาติช่วยบำบัดรักษาสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกาย
บริการอาหารกลางวัน (2)  ที่ปากน้ำเมืองระนอง
นำท่านเดินทางไปยังเกาะสน  บ่อนคาสิโน ประเทศพม่า เลือกซื้อของปลอดภาษี  จากนั้นทำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะสอง ท่องเที่ยวพม่า ถึงท่าเทียบเรือเกาะสอง นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้า
บุเรงนอง โดยรถท้องถิ่นที่จัดให้ นำท่านสู่ศาสนสถาน เพื่อนมัสการพระพุทธรูป และชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่าพร้อมถ่ายภาพเป็นที่  ระลึก(กางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว แขนกุดไม่อนุญาตให้เข้า) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ผ้าโสร่ง ไม้แกะสลัก

15.30
19.00
ส่งท่านเดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทัวร์ระนอง อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง
เที่ยวเกาะสอง พม่า ทัวร์ระนอง

 
 
วันที่ 3

ดำน้ำเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะพยาม
 
08.00
09.00
10.20
 
บริการอาหารเช้า (3)
เช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแหลมสน เพื่อเดินทางไปยังเกาะค้างคาว
ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะค้างคาว
เดินทางถึง เกาะค้างคาว  นำท่านดำน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำชายหาด
เกาะนี้มีหาดทรายขาว ละเอียด รอบเกาะสามารถดำน้ำชมปะการังได้ทั้งแบบน้ำตื้นและน้ำลึก เกาะค้างคาวแห่งนี้เป็นที่อาศัยของค้างคาว แม่ไก่นับพันตัว ถือเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในการเที่ยวหมู่เกาะแห่งทะเลระนอง
11.00

12.30
14.00
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะกำ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์
นำท่านดำน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด
รับประทานอาหารเที่ยง (4)  พักผ่อนชายหาดตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เกาะพยาม นำท่านดำน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำชายหาด
หาดทรายขาวเหมือนแป้ง  เหมาะสำหรับการเดินเล่นพักผ่อน
ส่งท่านเช็คอินเข้าที่พัก ZIGGY STAR DUST RESORT หรือเทียบเท่า
 วันที่ 4 เกาะพยาม - ระนอง – กรุงเทพฯ
08.30

11.30
14.00
16.00
17.30
20.00
รับประทานอาหารเช้า (5) พักผ่อนสบาย ๆ ตามสไตล์ เกาะพยาม ปล่อยเวลาให้เดินช้าๆ  ที่เกาะพยาม (เหมาะสำหรับการพักผ่อน ชาร์ตแบตเตอร์รี่ให้ตัวเอง)
เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ เตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางจากเกาะพยาม นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ เกาะช้าง ชมป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์สองฝั่งปากน้ำระนอง
เดินทางถึงท่าเรือระนอง รับท่านเดินทางแวะซื้อของฝาก กุ้งแห้ง กะปิ ของดีเมืองระนอง
นำท่านไปอาบน้ำแร่ร้อน ที่ Siam hot spa ให้ท่านเลือกทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ส่งท่านสถานีขนส่งระนอง ด้วยความประทับใจเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ที่พักระนอง

        ที่พักระนอง ทัวร์ระนอง        ที่พักระนอง ทัวร์ระนอง

        ที่พักระนอง ทัวร์ระนอง        ที่พักระนอง ทัวร์ระนอง

 ที่พักบนเกาะพยาม

        ที่พักบนเกาะพยาม        ที่พักบนเกาะพยาม

  อัตราค่าบริการ

 ราคาปกติ  ผู้ใหญ่ 7,500 บาท/ ท่าน เด็ก 4-10 ขวบ 6,000 บาท/ท่าน
 โปรโมรชั่น ผู้ใหญ่ ราคา 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 4-10 ขวบ 5,200 บาท/ท่าน
 พักห้องแอร์ เกาะพยาม เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
 เดินทางเองถึงระนอง ลดคนละ 1,500 บาท  

หมายเหตุ  เที่ยวเกาะสอง ประเทศพม่ารวมให้เฉพาะ เดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น
 
 อัตราค่าบริการนี้รวม
  • รถรับส่งจากกรุงเทพฯ
 • ห้องพักระนอง 1 คืน ห้องแอร์, ห้องพักเกาะพยาม 1 คืน ห้องพัดลม
 • อาหารเครื่องดื่ม 5 มื้อ ตามโปรแกรม
 • อุปกรณ์ดำน้ำ, ประกันภัยการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่น
 
       *โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*
ทัวร์เกาะกำ ระนอง
ดำน้ำเกาะพยาม ทัวร์ระนอง
ทัวร์ระนอง อาบน้ำแร่ บ่อน้ำร้อน
ที่พักบนเกาะพยาม

 

 
top